Zlimthuis
De Zorgprofessional

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten per 1 januari 2015 er taken en verantwoordelijkheden bij in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Op het gebied van zorg zijn deze taken o.a. vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De hierop volgende decentralisatie binnen de zorg vraagt van u als zorgprofessional een volledig nieuwe kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen van inwoners.

Regie over eigen leven

Mensen willen steeds meer zelf keuzes kunnen maken over de inrichting van hun leven en hun toekomst. Ongeacht hun gezondheid, leeftijd en soms beperkte mogelijkheden, is het streven vrijheid van keuzes te behouden. Zodat mensen hun eigen leefstijl kunnen blijven volgen. Deze trend past in dit tijdperk. U zult in uw praktijk hebben gemerkt dat wie zelf het stuur in handen heeft over belangrijke besluiten, zich eenvoudigweg beter voelt. Bovendien is zelfredzaamheid min of meer noodzakelijk geworden om de kosten van de zorg voor overheden enigszins binnen de perken te kunnen houden. Want eigen regie bespaart arbeid. Zo is er ook een stimulans vanuit de provincies om meer zelf en met elkaar te doen. Vooral mantelzorgers voelen deze stimulans. Zlimthuis ondersteunt en ontzorgt deze groep middels diensten en producten die de zorg voor een naaste of familielid vergemakkelijkt.

Samen werken aan uw ambities

De gezondheidszorg is sterk in beweging. Ambities en verwachtingen zijn hoog, patiënten vragen veel en zijn tegenwoordig goed geïnformeerd. Lokale overheden geven minder uit aan voorzieningen om mensen prettig en veilig thuis te laten wonen. Denk maar aan bezuinigingen die gerealiseerd moeten worden. Hierdoor wordt er meer verwacht van burgerinitiatieven en van de persoonlijke inzet van huisartsen, wijkverpleegkundigen en van uw patiënten. Zlimthuis helpt u graag aan die ambities en verwachtingen te voldoen. Met bijvoorbeeld praktische eHealth oplossingen die u als zorgprofessional effectief ondersteunen. Denk aan producten en diensten die u in staat stellen uw patiënten op afstand te monitoren.

Advies op maat

U wilt uw patiënten en cliënten nog beter informeren over hoe ze met meer comfort langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Hebt u behoefte aan voorlichting op maat? Zlimthuis voorziet u van duidelijke informatie geschikt voor uw patienten. Zlimthuis biedt u niet alleen advies op maat over de toepassing en installatie van slimme oplossingen in en om uw huis. We bieden u een totaalpakket en gedegen advies over het gebruik van slimme, comfortverhogende eHealth producten ten bate van de gezondheid. Zlimthuis verhoogt door de combinatie van technologie en slimme eHealth producten de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen? Wij vertellen u graag meer.

Neem contact op met onze Zlimthuis expert Martijn!

088 17 17 370
(ma. – vr. 9.00 – 17.00)

info@zlimthuis.nl