Zlimthuis

Campagne ‘Heerlijk thuis in huis’ stimuleert 50+’ers om na te denken over hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen

‘Heerlijk thuis in eigen huis’

De campagne ‘Heerlijk thuis in huis’ stelt vijftigplussers in Berkelland de vraag ‘Hoe kunt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw woning blijven wonen?’ Deskundige wooncoaches bezochten op aanvraag bewoners en gingen met hen in gesprek over onderwerpen die voor ouderen steeds belangrijker worden: veiligheid, verduurzaming en comfortabel wonen en welke mogelijke aanpassingen in de woning daarvoor noodzakelijk en mogelijk zijn.

Zeven deskundige vrijwillige wooncoaches bezochten in totaal 200 huishoudens die een gesprek hadden aangevraagd. Via een speciaal ontwikkelde app door Zlimthuis voor het woongelukgesprek werden – middels vragenlijsten uit de app – thema’s behandeld die voor ouderen steeds belangrijker worden. Hierbij gaat het met name om veiligheid, verduurzaming en comfortabel wonen.

Zlimthuis als oplossing voor het veiliger en comfortabeler maken van woningen

Zlimthuis is één van de partners in dit project en biedt de oplossing voor het veiliger en comfortabeler maken van woningen. Hierbij kan het gaan om slimme elektronica, aanpassingen in de badkamer zoals een wandbeugel of antislip stickers, maar ook minder ingrijpende voorzieningen zoals het plaatsen van een bewegings- of rookmelder.

Naast Zlimthuis wordt in de campagne ook gewerkt met partijen zoals Prowonen, de gemeente Berkelland, het verduurSaam energieloket en het Rode Kruis.

Alles voor de verbetering van het woongeluk van de Berkellander

Er is al goede respons gekomen op de campagne. Een volgend initiatief dient zich dan ook al aan. Waar de campagne nu voornamelijk in het teken stond van inwoners van Berkelland in de leeftijdsgroep van 70 tot 75 jaar, wil het project nu de doelgroep van 60 tot 62 jaar aan gaan spreken. De gemeente stelt het doel om aan het einde van 2020  vijfduizend huishoudens uit te nodigen voor een woongelukgesprek. Met als vervolgresultaat vijfhonderd woongelukgesprekken en uiteindelijk honderdnegentig huishoudens met zo’n vierhonderd inwoners waar concrete maatregelen worden genomen.

Voor meer informatie of om u aan te melden, kun u kijken op: www.thuisloket.nu/berkelland