Zlimthuis
Zlimthuis en gemeenten
Van visie naar gezamenlijke uitvoering. De onderscheidende kracht van Zlimthuis.

Steeds meer gemeenten willen hun inwoners informeren over de mogelijkheden om veilig en gezond thuis te blijven wonen. Een belangrijke opgave en bovendien een uitdaging, vooral voor mensen die kwetsbaarder zijn: alleenwonende ouderen en mensen met een zorgvraag. Zlimthuis is een concept dat antwoord geeft op het borgingsvraagstuk van welzijnsorganisaties en gemeenten die van start zijn gegaan met opplusprojecten.

Vanuit de missie inwoners mee te krijgen is Zlimthuis ontwikkeld. Wij zien bewustwording creëren namelijk niet als een eenmalig project, maar als een proces van continu aanjagen, waarbij we onze krachten bundelen en samen optrekken in het maatschappelijke veld. Samenwerken met relevante partners met hetzelfde doel voor ogen. Dát is waar Zlimthuis voor staat.

Zlimthuis is een totaalconcept van informeren naar adviseren tot realiseren. Alles wat nodig is om prettig in huis te blijven wonen. Zlimthuis maakt wat moeilijk en ingewikkeld is, makkelijker en overzichtelijker voor mensen die hun huis willen aanpassen rekening houdend met de toekomst. De flexibele oplossingen van Zlimthuis groeien mee met de woonwensen en -behoeften. Zo zijn de inwoners van uw gemeente in alle woonfasen goed voorzien, of zij nu alleen wonen, samen, met of zonder kinderen, als de kinderen het huis uit zijn, en daarna.

Wij brengen de expertise, communicatie en borging die u als gemeente nodig heeft om ook uw inwoners mee te krijgen.

Verbinden van meerdere beleidsterreinen binnen de gemeente

In de bewustwording binnen het Zlimthuis-concept slaan we diverse bruggen naar belangrijke gemeentelijke beleidsontwikkelingen. U kunt hierbij denken aan ziektepreventie, bevorderen van een gezonde leefstijl, maar ook het bieden van hulp aan kwetsbare inwoners. Deze thema’s hebben significante raakvlakken met de missie van Zlimthuis om inwoners een veilig en comfortabel thuis te laten wonen. Zowel nu, als later.

Samen optrekken in thuis wonen met dementie

Zlimthuis beschikt over kennis en expertise op het gebied van comfortabel en veilig wonen met vergeetachtigheid en (beginnende) dementie. Zlimthuis werkt met zorg-, belangenorganisaties en kennisnetwerken rondom dementie aan goede samenwerkingsafspraken. Belangrijk hierbij zijn vroegsignalering, technische (zorg)oplossingen (domotica) en woningaanpassingen bij dementie in de thuissituatie. Altijd vanuit de visie de juiste ondersteuning op het juiste moment, niet te veel en niet te weinig, en zo lang mogelijk de regie in eigen hand.

Maatschappelijke effecten die we samen bereiken
 • Inwoners veilig en comfortabel thuis laten wonen, zowel nu als later
 • Bevorderen van duurzame samenleving
 • Gezondere en vitalere inwoners
 • Hogere zelfredzaamheid van inwoners op leeftijd
 • Minder beroep op Wmo-middelen en dure gezondheidszorg
Dit realiseren wij o.a. door:
 • Ondersteuning van techniek om veiligheid, comfort, en goede en betaalbare zorg thuis te bieden
 • Breed aanbod van servicediensten aan huis
 • Duurzame en levensbestendige woningen
 • Samenwerking met organisaties in het maatschappelijke speelveld

Aangenaam!

Onze manager voor het Sociaal Domein

Speciaal voor het samen optrekken in deze gemeenschappelijke uitdaging, kunt u terecht bij onze manager voor het Sociaal Domein: Sabine. Neem voor vragen of het uitwisselen van ideeën gerust contact op!

Sabine Verkroost

Sabine Verkroost Sociaal Domein

06 46 28 50 24
s.verkroost@zlimthuis.nl

 

De speerpunten van Zlimthuis
Borgt door:
 • Continu op zoek te gaan naar slimme en duurzame Samenwerking. Samen bereik je meer dan alleen.
 • Inwoners te ondersteunen in het volledige proces; van informeren, adviseren tot de realisatie.
 • Deskundigheid in huis willen inzetten en delen met andere organisaties.
Deskundigheid op het gebied van:
 • Ziektebeelden (o.a. expertise rondom dementie en (beginnende) vergeetachtigheid)
 • e-Health-technieken (huisautomatisering) en levensloopbestendig (ver)bouwen
 • Marketing en communicatie om de inwoner goed te informeren en te activeren
Lokaal maatwerk:

Campagne op maat per gemeente en/of kerkdorp; samen zetten we de juiste communicatiemiddelen in voor uw gemeente.

Ontwikkelt, innoveert en vernieuwt door:
 • Continu op de hoogte te zijn van nieuwe technologische ontwikkelingen en trends op het gebied van dienstverlening, veilig en comfortabel wonen, welzijn, (e-)Health
 • Samen te werken met hogescholen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
Verbinding met:
 • Meerdere beleidsterreinen binnen gemeenten
 • Netwerk van specialisten op het gebied van ziektebeelden zoals dementie
 • Organisaties en belangenbehartiging in het maatschappelijke speelveld
 • Gespecialiseerde en opgeleide leveranciers van woningaanpassingen, huisautomatisering en diensten aan huis
Samenwerking met:

Gemeenten, politie, brandweer, Rode Kruis, GGD, welzijns-, zorg- en belangenorganisaties, woningcorporaties, vrijwilligers(organisaties), ergotherapeuten en belangenorganisaties voor ouderen en kwetsbare inwoners

Zlimthuis uitvoering
 • Advisering & projectbegeleiding
 • In te zetten mix van communicatiemiddelen