Zlimthuis
Zlimthuis Partnerprogramma

Lokale overheden besteden steeds minder aan de gezondheidszorg. Steeds vaker wordt van bewoners verwacht dat ze op eigen initiatief voor comfortabele voorzieningen in en om het huis zorgen. Met deze ontwikkelingen en toekomstige trends in het vizier heeft Zlimthuis een innovatief, uniek concept ontwikkeld om 50-plussers in staat te stellen veilig en comfortabel thuis te blijven wonen. Het Zlimthuis Partnerprogramma is ontwikkeld om samenwerkingsverbanden aan te gaan met zakelijke partners en leveranciers. Door onder andere gebundelde marketinginspanningen en commerciële samenwerking genieten beide partijen van vele voordelen. Zlimthuis ondersteunt met het Partnerprogramma in de zorg vanuit persoonlijk en virtueel beleven de zelfregie van mensen met een vraag op het gebied van zelfredzaamheid in en om het huis. Belangrijke bouwstenen van Zlimthuis zijn persoonlijk advies thuis, het Beleefhuis en een webshop met een gericht assortiment voor 50-plussers.

Een ‘slim’ huis

Met het Zlimthuis Partnerprogramma in de zorg speelt Zlimthuis in op de trend van vergrijzing in Nederland, een toenemend aantal koopkrachtige senioren, mensen die langer zelfstandig thuis wonen, 50-plussers die vaker zelf regie nemen bij de inkoop van woon-zorgdiensten en de ontwikkeling van steeds meer nieuwe, ‘slimme’ producten voor senioren. Daarnaast sluit Zlimthuis aan op de retail-trend van ‘customer experience’, omni- channeling en de ontwikkeling van diensten.

Veel senioren zijn niet bekend met betaalbaar thuiscomfort. Zij maken pas laat plannen voor een ‘slim’ huis en vinden hier geen aanspreekpunt voor. Hiermee doen zij zichzelf te kort. Ze vragen volgens hen veel van hun omgeving en voelen zich vaak bezwaard naar mantelzorgers. Zlimthuis helpt senioren met concrete oplossingen voor langer zorgeloos en comfortabel wonen thuis.

Onze visie

Zlimthuis streeft ernaar ouderen veilig en comfortabel thuis te laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.
Om dit te bereiken biedt Zlimthuis een multi-channel platform met slimme producten en diensten voor in en om het huis.

 • Hierbij staan de wensen en mogelijkheden van de ouderen centraal
 • Familie en mantelzorg worden optimaal ondersteund en ontzorgd
 • Zlimthuis informeert, inspireert bewoners en gaat over tot realisatie van woningaanpassingen, het onderhoud en nazorg

(Ongeacht of men huurt of koopt)

 • Met een focus op particuliere financiering
 • Dienstenaanbod aanvullend en aansluitend op bestaande zorgdiensten
Zlimthuis voor Partners

De omzet van Zlimthuis bestaat uit een mix van producten, diensten en fees. Via Zlimthuis verkoopt de Partner producten en/of diensten via de webshop en het Beleefhuis. Zlimthuis installeert middels een samenwerkend installatiebureau, dat gespecialiseerd is in levensloopbestendig (ver)bouwen, producten bij mensen thuis. Zlimthuis heeft voor het kernassortiment een verdienmodel met leveranciers uitgewerkt. Hieronder een aantal punten dat Zlimthuis voor u als Partner zou kunnen verzorgen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

 • Weergave op website en webshop
 • Thuisscan
 • Advies en projectvoorstel
 • Beleefhuis in de regio
 • Trainingen (on- en offline), workshops en demonstraties
 • Customer care center
 • Mobiel Beleefhuis
 • Pop-up
Het concept Zlimthuis

Zlimthuis biedt partners een bijzonder, nieuw concept met een unieke middelenmix, een pakket persoonlijke dienstverlening, directe toegang tot de markt, kennis van de doelgroep en de markt, een innovatieve werk- en denkwijze, een groot ecosysteem met partners en leveranciers en marketing- en communicatie-ondersteuning. De exacte samenwerking voor dit concept vult Zlimthuis met elke partner als maatwerk in.

Zlimthuis biedt organisaties in de zorg aanvullende en innovatieve producten en diensten in zorg aan huis: Van product tot en met marketing en communicatie. Bij Zlimthuis werken mensen die jarenlange ervaring hebben in zorg, wonen en marketing. Zlimthuis is een betrouwbare partner voor 50-Plussers. Middels workshops, Beleefhuis geeft Zlimthuis betrouwbare online informatie over de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen. Middels de Thuisscan inventariseert Zlimthuis de persoonlijke behoefte bij de mensen thuis. Ook initieert Zlimthuis concrete persoonlijke maatwerkoplossingen en installeert oplossingen in huisautomatisering, woningaanpassingen en servicediensten aan huis.

Wat verwacht Zlimthuis van Partners?
 • Ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen op basis van onze 3 hoofdthema’s: huisautomatisering,woningaanpassingen en diensten aan huis
 • Kennis/ expertise/ ervaring/ netwerk in de zorg en seniorenmarkt
 • Gezamenlijk innoveren op het gebied van automatisering, diensten, innovatieve thuisscan apps
 • Gezamenlijk investeren: Beleefhuizen, innovatieve thuisscan app, beurzen en producten
 • Gedeelde marketinginspanningen
 • Systematische kennisuitwisseling
 • Lange termijn partnership